Twój koszyk 0 zł

O firmie

Informacje o sklepie

Sklep internetowy sklep.ibox.pl, dostępny pod adresem internetowym www.sklep.ibox.pl, prowadzony jest przez Impet Computers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000114116, o kapitale zakładowym 100’000 zł, NIP 9512046091, REGON 015151658.

Opublikowano: